سفارش تبلیغ
سرور اختصاصی
سرور اختصاصی

ترنم باران

مصیبت انسان

 

امام سجاد (ع) می فرماید:

بیچاره انسان هر روز سه مصیبت دارد و عبرت نمی گیرد که اگر به یکی عبرت می گرفت تمام مصیبتهای دنیا بر او آسان می شد.مصیبت اول آن است که هر روز از عمرش کم می شود و اگر از مال او کم شود ناراحت میشود در حالیکه جای پول خواهد آمد و جای عمر نمی آید.مصیبت دوم اینکه هر روز رزق او می رسد که اگر حلال باشد باید حساب بازدهد و اگر حرام باشد مجازات می شود .مصیبت سوم که از اینها بزرگتر است هر روز یک قدم به آخرت نزدیک می شودونمیداند آیا بهشتی خواهد بود یا جهنمی .